หน้าเว็บ

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ราคา Notebooks Acer Aspire

ราคา Notebooks Acer Aspire R7, S7, S3 และ V7

Aspire R7

Aspire R7

NX.MBKST.0O5
- 4'“ Generation inte|® Core i5»42OOU Processor
(1 .6GHz with Turbo Booster to 2.6Hz, 4 MB L3 Cache, DDR3 i686MHz),
supporting inte|@ Sman Cache
- Genuine Windows 8
- 8GB DDR3, 256GB SSD(RAiD-O), Weight 1 .3i<g.
- 13.3” Fuli HD (1920><108O pi><ei)Acer CineCi'ystai”"‘ LED 16:9
- COrning® GorriIa® Giass with iogo muminaiion I
- USB 3.0 Interface
- HDMIW port with HDOP support 
- D0iby® Home Theater v4 Q?
- 2 Years Locai & 1. Year lnternationai Travel Warranty 
ราคารวม VAT 5x,xxx บาท
ราคา 5x,xxx บาท
Aspire S7

Aspire S7

NX.MBKST.O04
- 4”’ Generation 1ntet® Core i7»450OU Processor
(1 .8GHz wrth Turbo Booster to 3H2, 6 MB L3 Cache, DDR3 1666MHz),
supporting lntetfi Smart Cache
- Genuine Windows 8
- 8GB DDR3, 256GB SSD(RAlD~O), Weight 1.3kg.
-13.3" Futl HD (1920><108() pt><el)Acer CineOrystalW LED 16:9
- Corningf’ GorrHa® Glass with togo itlumination
~ USB 3.0 Interface
- HDMUM port with HDCP support
- Dolby?’ Home Theater v4
- 2 Years Local & 1 Year International Travel Warranty
ราคารวม VAT 5 9,900 บาท
ราคา 59,000 บาท